Přejít na obsah

SBÍRKA KONZUMU VYNESLA 443 TISÍC KORUN

Díky veřejné sbírce Společně za úsměv, kterou každoročně organizuje obchodní družstvo KONZUM v Ústí nad Orlicí, se podařilo pro neziskové organizace v regionu získat celkem 443 000 Kč. Formou dárcovských kuponů přispěli zákazníci na jednotlivých prodejnách Konzumu částkou 243 000 Kč. Obchodní družstvo Konzum pak k veřejné sbírce přidalo dalších 200 000 Kč z vlastních zdrojů.

V letošním ročníku bylo zapojeno 30 projektů neziskovek působících sociální oblasti. Největší podpory dosáhl projekt Oblastního spolku ČČK Ústí nad Orlicí, který obdržel částku 35 289 Kč. Prostředky budou využity na rozšíření prostor Centra sociální pomoci.

Celkem bylo dárci na prodejnách Konzumu uplatněno 8 100 dárcovských kuponů v celkové hodnotě 243 000 Kč. Obchodní družstvo Konzum pak dle poměrů, o kterých rozhodli zákazníci, rozdělilo dalších 200 000 Kč z vlastních zdrojů.

Grantový program a veřejná sbírka Společně za úsměv vyhlašované družstvem KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí podpořil od roku 2001 více než 330 projektů neziskových veřejně prospěšných organizací v regionu východních Čech a od svého založení rozdělil těmto organizacím finanční částku převyšující 6 milionů korun.

Získané prostředky budou využity na řadu zajímavých a potřebných sociálních projektů. 

3K0A04262
3K0A04112
3K0A0401
3K0A03961
3K0A04241
3K0A0409
3K0A04192
3K0A04222