Přejít na obsah

QUIDO KOCIÁN – DÍLO POSEDLÉ KRÁSOU

Ve čtvrtek 7. března 2024 od 17 hodin proběhne v Hernychově vile v Ústí nad Orlicí slavnostní vernisáž výstavy Quido Kocián – dílo posedlé krásou, kterou pořádá město Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Městským muzeem v Ústí nad Orlicí a akademickým sochařem Igorem Kitzbergerem. Výstava návštěvníkům nabídne soubor nejkvalitnějších děl Mistra Kociána.

Zatímco bronzovou sochu Mrtvý Ábel v zahradě Hernychovy vily míjí návštěvníci každodenně, 7. března se jim otevře možnost ve výstavních prostorách muzea zhlédnout desítky dalších Mistrových děl.

Zásadní podíl na vzniku výstavy má Igor Kitzberger se svou rodinou. Jejich mnohaletá sběratelská a restaurátorská činnost vedla k vytvoření největší sbírky děl Quida Kociána. Mimořádně reprezentativní výběr z této sbírky budou mít návštěvníci možnost zhlédnout až do 25. srpna 2024.

Vernisáž výstavy se uskuteční v den 150. výročí Mistrova narození. Slavnostní program zpestří fenomenální jazzový hráč na kontrabas František Uhlíř s doprovodem.

„Quido Kocián se během svého krátkého života nedočkal docenění a jeho dílo bylo několik desítek let opomíjeno,“ prozrazuje starosta města Petr Hájek. „Také ve svém rodném městě zůstával ve stínu svého bratrance, houslového virtuosa Jaroslava. Za první krok k nápravě lze považovat udělení čestného občanství města v roce 2021. Další výraznou připomínku na ústeckého rodáka přinesl kalendář města Ústí nad Orlicí pro rok 2024, který se stal zároveň i upoutávkou na tuto výstavu,“ dodal starosta.

Pořadatelé připravili pro návštěvníky graficky kvalitní katalog vystavených děl, který bude pro zájemce k dispozici na pokladně městského muzea.

Výstavu doplní doprovodné programy, které zajistilo městské muzeum. „Veřejnosti chceme přiblížit, jak bronzové sochy vznikají. Na samém počátku je práce s hlínou podle skic. Ve spolupráci s dalšími umělci proto připravujeme pro děti i dospělé dílnu zaměřenou na volnou tvorbu z tohoto přírodního materiálu,“ uvádí ředitel muzea Radim Urbánek.

QK plakat