Přejít na obsah

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ NA KULTURÁK

Rada města schválila 19. února podmínky otevřené architektonické soutěže, která pomůže určit budoucnost Kulturního domu v Ústí nad Orlicí. Jde o významný kulturně-společenský prostor, technický stav objektu i jeho interiéry jsou však již zastaralé a nevyhovující. „Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu rekonstrukce Kulturního domu Ústí nad Orlicí a jeho bezprostředního okolí tak, aby provozně vyhovoval dnešním požadavkům na využití,“ uvedl starosta města Petr Hájek. Cílem soutěže je předložení koncepční studie, která vyhodnotí současný stav a provoz kulturního domu a navrhne úpravy. Hlavní sál by měl nadále sloužit zejména pro plesy, taneční a prezentační akce, dále pro divadelní či filmová představení. Zachována by měla být tedy jeho variabilita.

Na přípravě soutěžních podmínek aktivně spolupracovala městská architektka Petra Coufal Skalická, schváleny byly Českou komorou architektů. Soutěž potrvá zhruba čtyři měsíce. Vyhlášena bude v dubnu a hodnocení je plánováno v první polovině září. Soutěžní návrhy budou prezentovány a hodnoceny anonymně. Na ceny a odměny uvolnila rada města celkovou částku ve výši 900 tisíc korun. S vítězným uchazečem bude následně uzavřena smlouva na další fáze projektové přípravy.

Město zároveň stihlo podat žádost o dotaci v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj z programu Architektonické a urbanistické soutěže obcí. Příjem žádostí byl ukončen 29. února a v případě úspěšného hodnocení žádosti může město získat až 400 tisíc korun.

Rozsah řešeného území je patrný z přiložené situace.

arch soutez kulturak