Přejít na obsah

CHYSTÁ SE REKONSTRUKCE SILNICE II/360

Pardubický kraj připravuje rekonstrukci silnice II/360 v úseku našeho města, konkrétně od kruhové křižovatky ulic Letohradská a Cihlářská až po železniční přejezd na Tiché Orlici. Rekonstrukcí projde i samotný kruhový objezd. Akce by se měla realizovat ve druhé polovině letošního roku, nyní se dokončuje projektová dokumentace a řeší se dopravní omezení, které bude s realizací stavby souviset. Součinnost města v rámci přípravy zahrnuje mj. řešení majetkoprávních vztahů u autobusové zastávky u STK ve směru od Letohradu. Snahou radnice je souběžně s rekonstrukcí silnice II. třídy zajistit prodloužení chodníku k předmětné zastávce a zvýšit tak bezpečnost a komfort uživatelů. Také v návaznosti na další místní komunikace, které se napojují na krajskou silnici, bude součinnost města nezbytná. Celkové náklady jsou předpokládány ve výši 22 milionů korun bez DPH, a přestože se jedná o investici SÚS Pardubického kraje, je město Ústí nad Orlicí připraveno se na realizaci finančně podílet. Podíl města se očekává ve výši cca 3,5 milionu korun. Skutečná finanční náročnost celé akce bude známa až na základě výsledku výběrového řízení, které určí dodavatele stavebních prací.

3K0A2490
3K0A2514
3K0A2497
3K0A2500
3K0A2511
3K0A2509
3K0A2502