Přejít na obsah

ZASTUPITELÉ SCHVALOVALI ŘADU DOTACÍ

Po desáté se v Kulturním domě sešlo zastupitelstvo. Zastupitelé vyslechli zprávu o bezpečnostní situaci ve městě v roce 2023. Jak mimo jiné zaznělo, situace je dlouhodobě stabilní. Díky spolupráci s vedením města, odbory městského úřadu a společností Tepvos se na území města podařilo výrazně snížit počet osob bez domova.

Zastupitelé projednávali řadu dotací. Schválili poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města ve výši 3 miliony korun spolku Junák - český skaut, středisko Orlice Ústí nad Orlicí na stavbu nové skautské základny v lokalitě Hylváty a 203 tisíc korun na dofinancování rekonstrukce skautské klubovny U Rybníčku. Třímilionová dotace je rozdělena do dvou splátek ve výši 1,5 milionu korun v roce 2024 a 2025.

Dále byla schválena každoroční dotace Nadačnímu fondu "S námi je tu lépe!“ Orlickoústecké nemocnice, město přispěje 250 tisíc korun na nákup nového endoskopu.

Odsouhlaseny byly dotace do sociální oblasti, 460 tisíc korun Oblastnímu spolku Českého červeného kříže na provozování Senior dopravy, 98 tisíc korun Rodinnému centru Srdíčko na provoz Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Kamin. Schváleny byly i dotace do oblasti sportu, konkrétně na rozvoj a údržbu sportovišť ve výši zhruba 580 tisíc korun a téměř 1,6 milionu na pravidelnou sportovní činnost sportovních organizací. Odhlasováno bylo také čerpání dotací z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši zhruba 1 milion korun.

Mezi další schválené body patřila dohoda o spolupráci s polským partnerem Gminou Bystřicí Kladskou, která umožní podání žádostí o dotace z programu Interreg Česko - Polsko, Fond malých projektů na projekt "Naučná stezka po stopách sudetské hranice kolem Ústí nad Orlicí". Ten byl vybrán v rámci participativního rozpočtu PRO ÚSTÍ. Zastupitelé byli dále seznámeni s průběhem přípravy investiční akce "Domov důchodců - rozšíření areálu a stavební úpravy" a akcí "Výměna oken na přístavbě a spojovacím krčku ZŠ Komenského čp. 11".

Schválen byl aktualizovaný Plán dopravní obslužnosti města Ústí nad Orlicí na roky 2021 – 2026, dále kodifikace znaku města a vexilologický návrh vlajky města Ústí nad Orlicí, oboje podle návrhu vexilologa. K některým tématům se vrátíme v samostatných zprávách.

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva města bude v nejbližších dnech umístěno na našem webu. Další zasedání zastupitelstva bylo svoláno na 20. 5. 2024, zastupitelé na něm mají mj. schvalovat usnesení, které dá zelenou plánovanému rozšíření a stavebním úpravám v Domově důchodců.

3K0A2128
3K0A2140
3K0A2130
3K0A2137
3K0A2131
3K0A2153
3K0A2147
3K0A2132
3K0A2145
3K0A2156