Přejít na obsah

KONAL SE VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

V Ústí nad Orlicí se ve čtvrtek 16. května uskutečnil Veletrh sociálních služeb. Veřejnosti umožnil se seznámit se širokým spektrem sociálních služeb v našem městě a okolí. Slavnostního zahájení se ujal Pavel Šotola, radní Pardubického kraje odpovědný za sociální oblast, dále místostarosta Jiří Preclík a další hosté.

Veletrh byl doplněn nabídkou výrobků klientů zařízení a kompenzačních pomůcek pro osoby s různým postižením. Návštěvníci veletrhu měli možnost získat řadu užitečných informací.

Zajímavý byl také doprovodný program. Připravena byla taneční a pěvecká vystoupení dětí z místních škol. V rámci veletrhu se také uskutečnila přednáška na téma Nové drogy dnešní doby a jejich rizika.

Akci pořádala Řídící skupina komunitního plánování sociálních služeb v Ústí nad Orlicí.

3K0A18981
3K0A18882
3K0A18931
3K0A18911
3K0A18991
3K0A19012
3K0A1903
3K0A19111
3K0A19141
3K0A19171