Přejít na obsah

ZASTUPITELÉ OTEVŘELI CESTU PŘÍSTAVBĚ DOMOVA DŮCHODCŮ

Dnes se v mimořádném termínu sešlo zastupitelstvo města, aby mohlo v požadovaných lhůtách projednat dvě dohody a odsouhlasit realizaci projektu s názvem „Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí“. Areál Domova důchodců má rozšířit přístavba, která klientům i personálu poskytne požadovaný komfort a kvalitnější zázemí. Město na tuto akci podá žádost o podporu do programu Národní plán obnovy, konkrétně do výzvy Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče. Předpokládá se, že stavba vyjde na zhruba 222 milionů korun včetně DPH. Zdrojem financování bude z velké části bankovní úvěr, se kterým počítá i střednědobý výhled rozpočtu města, zbývající částku uhradí město ze svého rozpočtu. Zastupitelům byla představena nová ředitelka Domova důchodců Ústí nad Orlicí, kterou se na základě výběrového řízení a doporučení komise stala Eva Gibišová.

Dalším bodem v pořadí 11. zasedání zastupitelstva bylo schválení dohody o spolupráci, která umožní čerpat dotace z prostředků programu Interreg Česko - Polsko, Fond malých projektů na projekt "Cesty přírodou a historií". Jedná se o volnočasové aktivity Základní školy Třebovská, seniorklubu a fotoklubu OKO. Projekt bude realizován ve spolupráci s partnerským městem Bystřice Kladská.

Schválena byla také dohoda mezi městem a společností OPENBLU s.r.o., která se zhotovitelem výměny oken a dveří v přístavbě a spojovacím krčku ZŠ Komenského vypořádává pohledávky.

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města bude v nejbližších dnech umístěno na našem webu. Další jednání je naplánováno na 17. června.

3K0A20601
3K0A20662
3K0A2063
3K0A20701
3K0A20651
3K0A20752
3K0A2076
3K0A20851