Přejít na obsah

POZVÁNKA NA 12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Zveme Vás na 12. zasedání zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se uskuteční v pondělí 17. června 2024 od 15:00 hodin v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí, Smetanova č.p. 510, velký sál.


Navržený program:

1.           Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu města za rok 2023

2.            Finanční záležitosti

3.            Majetkoprávní úkony

4.            Ocenění udělovaná města Ústí nad Orlicí

5.            Různé