Přejít na obsah

VYBRALI JSME 4 PROJEKTY PRO ÚSTÍ

Ve veřejném hlasování občané vybírali ty projekty, které budou realizovány z participativního rozpočtu PRO ÚSTÍ 2024. Z devíti návrhů, které podstoupily do kategorie malých projektů, veřejnost zvolila rekonstrukci a výstavbu laviček na stadionu a záměr Zeleň pro Ústí, jenž počítá s doplněním výsadby stromů a obnovou travnatých ploch v katastru města. Do kategorie velkých projektů postoupilo sedm návrhů. Z nich byl vybrán záměr Řeka lidem, který usiluje o snadnější přístup k řece a dále prodloužení haťového chodníku ve Wolkerově údolí. Po odsouhlasení radou města bude zahájena příprava a vlastní realizace projektů.