Přejít na obsah

ZASTUPITELÉ NEOMEZILI POUŽÍVÁNÍ ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY

V Kulturním domě dnes po dvanácté zasedalo zastupitelstvo města.

Diskutovaným bodem byl návrh obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Orlicí o regulaci používání zábavní pyrotechniky.  Ohňostroje již delší dobu názorově rozdělují společnost a předložený návrh vycházel z opakovaných podnětů členů zastupitelstva, občanů města a následných diskusí na schůzích rady. Vyhláška počítala s regulací zábavní pyrotechniky a zákazem ohňostrojů na všech veřejných prostranstvích a místech v zastavěném území města. Vyhláška nakonec po diskusi přijata nebyla.

Zastupitelstvo dále schválilo smlouvy se společností AGILE spol. s r.o., která požádala o odkoupení pozemku a komunikace města v lokalitě Cihlářská za účelem stavby obchodního centra. Uzavřeny byly smlouvy o smlouvě budoucí kupní za celkovou kupní cenu 1,297 milionu korun bez DPH.

Uzavřena byla také smlouva o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemku v lokalitě Za Vodou v Hylvátech, na němž chce kraj postavit bytový dům s několika domácnostmi pro celkem 12 uživatelů služeb jím zřizované příspěvkové organizace Domov pod hradem Žampach (domov pro osoby se zdravotním postižením). Ke kupní ceně stanovené na zhruba 6 milionů korun bude připočteno DPH v zákonné výši platné v době výkupu. 

Zastupitelé dále schválili vyúčtování hospodaření a účetní závěrku města za rok 2023, dotace na regeneraci městské památkové zóny a některé nominované na cenu města.

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva města bude v nejbližších dnech umístěno na našem webu. Příští jednání je plánováno na 9. září 2024.

3K0A04071
3K0A04121
3K0A04171
3K0A04101
3K0A04212
3K0A04181
3K0A0427
3K0A0431
3K0A04341
3K0A04231