Přejít na obsah

JAK TŘÍDÍME ODPAD? BRZY BUDEME VĚDĚT!

Dnes proběhla ve společnosti EKOLA v Libchavách důkladná analýza vzorku směsného komunálního odpadu. Analyzovaný vzorek vážil 400 kg a pocházel z mixu svozu ze sídliště Štěpnice. Cílem této analýzy bylo prověřit míru třídění odpadu a určit, na které typy odpadu je třeba se v rámci třídění více zaměřit.

Pracovníci společnosti EKOLA pečlivě třídili odpad do několika kategorií, mezi které patřily plast, papír, sklo, zbytky potravin, textil a další typy odpadu. Tato analýza má za cíl zjistit, jak efektivně obyvatelé sídliště třídí odpad a identifikovat oblasti, které by mohly být zlepšeny.

Výsledky analýzy budou k dispozici do dvou týdnů. Jakmile budou výsledky známy, budeme o nich informovat veřejnost. Tato analýza je důležitým krokem k lepšímu a efektivnějšímu nakládání s odpady, které přispívá k ochraně životního prostředí a zvyšování povědomí o nutnosti správného třídění odpadu.

3K0A05281
3K0A05011
3K0A04941
3K0A05051
3K0A0507
3K0A05111
3K0A0521
3K0A05242
3K0A0496
3K0A0525