Přejít na obsah

ZASEDALO 22. ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Po 22. zasedalo v pondělí 14. dubna Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí. Modrý salonek Kulturního domu zaplnila kromě samotných zastupitelů také řada občanů města. Připraven byl poměrně rozsáhlý program jednání, který zahájila prezentace Revitalizace centra městské památkové zóny v přímé blízkosti kostela Nanebevzetí Panny Marie až k Roškotovu divadlu. Celý projekt revitalizace by měl být rozložen do celkem 4 let realizace s celkovými odhadovanými náklady cca 15 milionů korun. Na financování budou podány žádosti  z dotačních programů Norských fondů s příspěvkem ministerstva kultury, Pardubického kraje, farnosti  a města Ústí nad Orlicí. V letošním roce by měly probíhat opravy obvodových zdí v částce cca 2 miliony korun. Následovala prezentace připravovaného Městského parkovacího systému se kterým byla veřejnost seznámena na setkání v Malé scéně.
Poté pokračovalo projednávání samotných bodů zasedání. Mimo jiné byly schvalovány dotace z rozpočtu města pro rok 2014 na sport, kulturu, školství a památky v celkové výši 2,5 milionu korun. Další dotace ve výši přes milion korun byly schváleny na celkem 49 sociálních projektů.   Zastupitelstvo dále schválilo udělení čestného občanství města in memoriam  Evě Veverkové, za rozvoj kultury v oblasti scénického tance a ocenění Cena města paní Olze Pragerové, za celoživotní aktivitu a pomoc v oblasti vážné hudby a sborového zpěvu a Ervínu Kukuczkovi, za dlouhodobý přínos v oblasti kulturního života a celoživotní uměleckou činnost. Následovala řada dalších bodů jednání. Zasedání 22. zastupitelstva bylo starostou města ukončeno po více jak 3,5 hodinách jednání. Usnesení naleznete v nejbližších dnech na našem webu. Příští zasedání je předběžně plánováno na 23. června.    Zpráva o činnosti městské policie a obvodního oddělení Policie ČR za rok 2013.  
news list