Přejít na obsah

REVITALIZACE PARKU DLE HARMONOGRAMU

Park u Roškotova divadla prochází od loňského roku revitalizací, a proto je po dobu stavby pro veřejnost nepřístupný. Veškeré práce jsou pod stálou kontrolou nejen autora projektu a stavebního dozoru, ale také oddělení kultury a památkové péče Krajského úřadu Pardubického kraje a zástupců Národního památkového úřadu. V současné době probíhají stavební práce na obnově kruhové zdi po pravé straně Roškotova divadla. Hotové je jádro zdi ze ztraceného bednění, které zajistí stabilitu přilehlého svahu. Následně bude k této konstrukci přizděna cihelná stěna z lícového režného zdiva, která bude korespondovat s ostatními konstrukcemi v parku. Vlivem vlhkosti a špatné izolace se dosavadní zeď rozpadala a byla staticky nevyhovující. Oblouková zeď bude obnovena dle původního návrhu architekta Kamila Roškota a v souladu s požadavkem památkové péče. V minulosti byla zeď částečně zakrytá keři, které ji z vnější strany opticky zmenšovaly. Z důvodu bezpečnosti a dodržení platných norem dochází k navýšení zdi v celé délce o 15 centimetrů. Z Lukesovy ulice je patrný kruhový objekt budoucích toalet, který bude také obezděn lícovým zdivem z režných cihel. Dokončena je podzemní část vodního prvku, ve které bude osazena technologie pro jeho provoz. Další stavební práce probíhají na nové kanalizaci a na oplocení parku.

 

DJI202406250905070376D
DJI202406250915160393D
DJI202406250919010400D
DJI202406250919330402D
DJI202406250926030408D