Přejít na obsah

DRUHÁ PEXESIÁDA V KERHARTICÍCH

V sobotu 12. dubna uspořádalo o.s. Havlíček v Kerharticích II. ročník pexesiády. V místní sokolovně se turnaje zúčastnilo 32 soutěžících, kteří byli rozděleni do třech kategorií (0 – 7 let, 8 – 15 let a starší). V první kategorii obhájila loňské vítězství Veronika Kolářová, následována Nikolkou Hyhlíkovou a Adamem Stránským. V druhé kategorii se na prvním místě umístila Lucie Drexlerová, na druhém místě Dominik Třešňák a na třetím místě Veronika Jentschke. V nejstarší kategorii zvítězil Pavel Krása, v těsném závěsu následován Filipem Kuklou a Ondrou Pávkem.
news list