Podrobný program 22. Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
 
PROGRAM
na 22. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí,
které se bude konat dne 14.4.2014
od 15:00 hodin v Modrém salónku Kulturního domu

Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni ID Čas
1. Zahájení a schválení programu 22. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
  15:00
2. Připomínky k zápisu z 21. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
  15:10
3. Prezentace - Revitalizace centra městské památkové zóny
Předkládá: Ing. arch. Tomáš Šantavý
  15:20
  Prezentace - Městský parkovací systém    
4. STA/1 - Městský parkovací systém
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:
604 15:50
  Revitalizace území Perla 01    
5. STA/2 - Posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky soutěže o urbanisticko-architektonický návrh Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí.
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:
605 16:05
  Majetkoprávní úkony    
6. MPO/1 - Kupní smlouva v k.ú. Kerhartice nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
606 16:20
7. MPO/2 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě v k.ú. Hylváty, v obci Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
607 16:25
8. MPO/3 - Kupní smlouva v k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
608 16:30
9. MPO/4 - Smlouva o převodu vlastnictví bytu Lukesova 412/16
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
609 16:35
10. MPO/5 - Smlouva o převodu vlastnictví bytu Jilemnického 74/22
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
610 16:40
11. MPO/6 - Prodej bytu do osobního vlastnictví Nová 1326/16
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
611 16:45
12. MPO/7 - Smlouva o smlouvě budoucí kupní - KONZUM, obchodní družstvo
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
612 16:50
13. MPO/8 - Smlouva o budoucí smlouvě směnné - parkoviště T.G.Masaryka
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
613 16:55
14. MPO/9 - Návrh na odepsání pohledávek po lhůtě splatnosti za zemřelými nájemci
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
614 17:00
15. MPO/10 - Návrh na odepsání pohledávky po lhůtě splatnosti
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
615 17:05
16. MPO/11 - Postup pro prominutí pohledávky za dlužníky na nájemném a službách spojených s užíváním bytu v domech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví města na rok 2014
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
616 17:10
  Finanční záležitosti    
17. FIN/1 Návrh na poskytnutí zápůjčky z FRB pro manžele Krčkovy
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
617 17:15
18. FIN/2 Návrh na schválení rozpočtových změn
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
618 17:25
19. KR/1 Návrh na odepsání pohledávky po lhůtě splatnosti
Předkládá: Ing. Josef Nykodým
Přizvané osoby:
619 17:30
20. KR/2 Informace Žádost o poskytnutí dotace na rok 2015
Předkládá: Ing. Josef Nykodým
Přizvané osoby:
620 17:35
  Dotace z rozpočtu města    
21. OSS/1 - Dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
621 17:40
22. ORM/1 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na financování projektu Orlicko - Třebovský bike resort
Předkládá: Petr Mareš
Přizvané osoby:
622 17:50
23. OŠKCP/1 - Program regenerace městské památkové zóny - spoluúčast města
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
623 18:00
24. OŠKCP/2 - Program regenerace městské památkové zóny - účelová dotace financování obnovy ohradní zdi
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
624 18:05
25. OŠKCP/3 - Návrh na rozdělení dotací na sportovní činnost
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
625 18:10
26. OŠKCP/4 - Návrh na rozdělení dotací na sportovní a volnočasové akce
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
626 18:15
27. OŠKCP/5 - Návrh na rozdělení dotací na rozvoj a údržbu sportovišť
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
627 18:20
28. OŠKCP/6 - Návrh na rozdělení dotací na kulturní aktivity
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
628 18:25
29. OŠKCP/7 - Návrh na rozdělení dotací na vzdělávací, protidrogové a tělovýchovné projekty škol a školských zařízení
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
629 18:30
30. OŠKCP/8 - Poskytnutí dotace - SKI KLUB Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
630 18:35
31. OŠKCP/9 - Mimořádné dotace a příspěvky z rozpočtu města
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
631 18:36
  Různé    
32. OŠKCP/10 - Úprava přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
632 18:46
33. OŠKCP/11 - návrhy na udělení čestného občanství a Ceny města
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
633 18:47
34. OKT/1 - Projekt k výzvě č.22 OP IOP "Konsolidace IT a nové služby TC obcí"
Předkládá: Ing. Jiří Čajka
Přizvané osoby: Čajka Jiří, Ing.
634 18:57
35. OPŽ/1 - Návrh Plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru ZM na rok 2014
Předkládá: Mgr. Marian Rada
Přizvané osoby:
635 19:07
36. TAJ/1 - Informace o rezignaci členky Osadního výboru Hylváty
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
636 19:12
37. TAJ/2 - Návrh na neuplatnění práva na náhradu škody
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
637 19:17
38. MěP/1 - Zpráva o činnosti městské policie a obvodního oddělení Policie ČR za rok 2013
Předkládá: Ing. Bc. Martin Faltus
Přizvané osoby:
638 19:22
39. STA/3 - Odpověď na Petici za ulici T. G. Masaryka
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:
639 19:27
40. Různé - korespondence, zápisy atd.
Korespondence:
1. Požadavek na vyřešení dopravy v ul. Třebovská
   Odpověď na korespondenci manželů Fialových
2. Vyjádření lékařů Dětské polikliniky k MPS
3. Petice - ul. T.G. Masaryka
4. Žádost o příspěvek - DD Červenka, Litovel
5. Žádost o finanční spoluúčast - Zařízení sociální péče Choceň
6. Doplnění programu jednání ZM - žádost p. Nezvala
   Odpověď na korespondenci pana Nezvala
7. Informace z NF Mistra Jaroslava Kociana - ocenění pí Pragerové
8. Informace - Skiinterkriterium 2014

Informace - Vyúčtování Ústeckého adventu

Zápis FV - 9.4.2014
Zápis KV č. 17 - 17.2.2014

Zápisy OSV:
1. Hylváty - 5.2.2014, 20.3.2014
2. Kerhartice - 25.2.2014, 25.3.2014
3. Knapovec - 5.2.2014, 5.3.2014
Předkládá: Starosta
  19:42
41. Závěr
Předkládá: Starosta
  19:57

news list