Přejít na obsah

Podrobný program 22. Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
 
PROGRAM
na 22. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí,
které se bude konat dne 14.4.2014
od 15:00 hodin v Modrém salónku Kulturního domu

Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni ID Čas
1. Zahájení a schválení programu 22. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
  15:00
2. Připomínky k zápisu z 21. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
  15:10
3. Prezentace - Revitalizace centra městské památkové zóny
Předkládá: Ing. arch. Tomáš Šantavý
  15:20
  Prezentace - Městský parkovací systém    
4. STA/1 - Městský parkovací systém
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:
604 15:50
  Revitalizace území Perla 01    
5. STA/2 - Posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky soutěže o urbanisticko-architektonický návrh Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí.
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:
605 16:05
  Majetkoprávní úkony    
6. MPO/1 - Kupní smlouva v k.ú. Kerhartice nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
606 16:20
7. MPO/2 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě v k.ú. Hylváty, v obci Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
607 16:25
8. MPO/3 - Kupní smlouva v k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
608 16:30
9. MPO/4 - Smlouva o převodu vlastnictví bytu Lukesova 412/16
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
609 16:35
10. MPO/5 - Smlouva o převodu vlastnictví bytu Jilemnického 74/22
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
610 16:40
11. MPO/6 - Prodej bytu do osobního vlastnictví Nová 1326/16
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
611 16:45
12. MPO/7 - Smlouva o smlouvě budoucí kupní - KONZUM, obchodní družstvo
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
612 16:50
13. MPO/8 - Smlouva o budoucí smlouvě směnné - parkoviště T.G.Masaryka
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
613 16:55
14. MPO/9 - Návrh na odepsání pohledávek po lhůtě splatnosti za zemřelými nájemci
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
614 17:00
15. MPO/10 - Návrh na odepsání pohledávky po lhůtě splatnosti
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
615 17:05
16. MPO/11 - Postup pro prominutí pohledávky za dlužníky na nájemném a službách spojených s užíváním bytu v domech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví města na rok 2014
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
616 17:10
  Finanční záležitosti    
17. FIN/1 Návrh na poskytnutí zápůjčky z FRB pro manžele Krčkovy
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
617 17:15
18. FIN/2 Návrh na schválení rozpočtových změn
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
618 17:25
19. KR/1 Návrh na odepsání pohledávky po lhůtě splatnosti
Předkládá: Ing. Josef Nykodým
Přizvané osoby:
619 17:30
20. KR/2 Informace Žádost o poskytnutí dotace na rok 2015
Předkládá: Ing. Josef Nykodým
Přizvané osoby:
620 17:35
  Dotace z rozpočtu města    
21. OSS/1 - Dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
621 17:40
22. ORM/1 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na financování projektu Orlicko - Třebovský bike resort
Předkládá: Petr Mareš
Přizvané osoby:
622 17:50
23. OŠKCP/1 - Program regenerace městské památkové zóny - spoluúčast města
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
623 18:00
24. OŠKCP/2 - Program regenerace městské památkové zóny - účelová dotace financování obnovy ohradní zdi
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
624 18:05
25. OŠKCP/3 - Návrh na rozdělení dotací na sportovní činnost
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
625 18:10
26. OŠKCP/4 - Návrh na rozdělení dotací na sportovní a volnočasové akce
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
626 18:15
27. OŠKCP/5 - Návrh na rozdělení dotací na rozvoj a údržbu sportovišť
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
627 18:20
28. OŠKCP/6 - Návrh na rozdělení dotací na kulturní aktivity
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
628 18:25
29. OŠKCP/7 - Návrh na rozdělení dotací na vzdělávací, protidrogové a tělovýchovné projekty škol a školských zařízení
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
629 18:30
30. OŠKCP/8 - Poskytnutí dotace - SKI KLUB Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
630 18:35
31. OŠKCP/9 - Mimořádné dotace a příspěvky z rozpočtu města
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
631 18:36
  Různé    
32. OŠKCP/10 - Úprava přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
632 18:46
33. OŠKCP/11 - návrhy na udělení čestného občanství a Ceny města
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
633 18:47
34. OKT/1 - Projekt k výzvě č.22 OP IOP "Konsolidace IT a nové služby TC obcí"
Předkládá: Ing. Jiří Čajka
Přizvané osoby: Čajka Jiří, Ing.
634 18:57
35. OPŽ/1 - Návrh Plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru ZM na rok 2014
Předkládá: Mgr. Marian Rada
Přizvané osoby:
635 19:07
36. TAJ/1 - Informace o rezignaci členky Osadního výboru Hylváty
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
636 19:12
37. TAJ/2 - Návrh na neuplatnění práva na náhradu škody
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
637 19:17
38. MěP/1 - Zpráva o činnosti městské policie a obvodního oddělení Policie ČR za rok 2013
Předkládá: Ing. Bc. Martin Faltus
Přizvané osoby:
638 19:22
39. STA/3 - Odpověď na Petici za ulici T. G. Masaryka
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:
639 19:27
40. Různé - korespondence, zápisy atd.
Korespondence:
1. Požadavek na vyřešení dopravy v ul. Třebovská
   Odpověď na korespondenci manželů Fialových
2. Vyjádření lékařů Dětské polikliniky k MPS
3. Petice - ul. T.G. Masaryka
4. Žádost o příspěvek - DD Červenka, Litovel
5. Žádost o finanční spoluúčast - Zařízení sociální péče Choceň
6. Doplnění programu jednání ZM - žádost p. Nezvala
   Odpověď na korespondenci pana Nezvala
7. Informace z NF Mistra Jaroslava Kociana - ocenění pí Pragerové
8. Informace - Skiinterkriterium 2014

Informace - Vyúčtování Ústeckého adventu

Zápis FV - 9.4.2014
Zápis KV č. 17 - 17.2.2014

Zápisy OSV:
1. Hylváty - 5.2.2014, 20.3.2014
2. Kerhartice - 25.2.2014, 25.3.2014
3. Knapovec - 5.2.2014, 5.3.2014
Předkládá: Starosta
  19:42
41. Závěr
Předkládá: Starosta
  19:57

news list