Přejít na obsah

ÚSTECKÁ KNIHOVNA ZVÍTĚZILA V SOUTĚŽI BIBLIOWEB

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) zorganizoval pod záštitou Asociace krajů České republiky již patnáctý ročník Bibliowebu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny. Ve dnech 17. 2. 2014 až 9. 3. 2014 zhodnotila odborná porota webové stránky 41 veřejných knihoven, které se přihlásily do letošního ročníku soutěže Biblioweb. Hodnocení proběhlo dvoukolově. Sítem 1. kola, v němž se testovalo splnění základních znaků čtyř ze sedmi kritérií a vystavení online katalogu, prošly webové stránky 30 knihoven. Ve 2. kole bylo hodnoceno žádným až deseti body šest kritérií: kvalita obsahu stránek, design stránek, možnosti komunikace stránek s uživatelem (formuláře na psaní do knihovny, na objednávání novinek, online předregistrace, rezervace a prodlužování dokumentů), použití technologií Web 2.0 (OPAC 2.0, RSS, blog, facebook, wiki, sdílení obrazových dat apod.) na stránkách, kvalita písemné koncepce webu a přístupnost stránek pro handicapované uživatele. Za aktuálnost (7. kritérium) se mohlo získat 0 až 6 bodů, takže maximum bodů od jednoho hodnotitele bylo 66. Celkem tedy mohla knihovna docílit až 330 bodů.   V kategorii knihoven v obcích od 14 001 do 30 000 obyvatel byla již po osmé nejúspěšnější Městská knihovna v Ústí nad Orlicí s 291 body (absolutní vítěz) před Městskou knihovnou v Litvínově (275,5 bodu) a Masarykovou veřejnou knihovnou ve Vsetíně (259 bodů). Celkové pořadí ovlivnilo kritérium, jímž se zjišťovalo, zda jsou stránky přístupné pro handicapované uživatele podle českých Pravidel přístupnosti a WCAG 2.0. TyfloCentrum Brno, o. p. s., vyhodnotilo jako nejlepší webové stránky Městské knihovny v Ústí nad Orlicí. Jako jediná neztratila ani bod a po právu byla oceněna zvláštní cenou "nejlepší bezbariérový web knihovny".   Slavnostní předání cen Biblioweb 2014 se uskutečnilo v pondělí 7. 4. 2014 na konferenci ISSS 2014. Ceny ve formě poukázek na nákup informačních technologií vítězným knihovnám věnovala Asociace krajů ČR, Pardubický kraj, Jihomoravský kraj a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.   Více informací na http://www.isss.cz/
news list