Přejít na obsah

Den otevřených dveří ČČK Ústí nad Orlicí

Den otevřených dveří připravil na čtvrtek 3. dubna Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí. Ten má v současné době celkem 881 členů sdružených ve 20 Místních skupinách ČČK. Budova, ve které dnes sídlí Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí má bohatou „zdravotnickou" historii. Byla postavena v období roků 1925 – 1927 -  4. ledna 1927 bylo budově přiděleno číslo popisné 840. Tzv. Kolářova vila dnes slouží pro činnosti Oblastního spolku ČČK zejména pak pro výuku první pomoci dětí, mládeže a dospělých, humanitární činnost – pomoc při mimořádných událostech, nábor a oceňování bezpříspěvkových dárců krve, sociální činnosti  jako Centrum pro život - Senior centrum a mnoho dalších aktivit.   Český červený kříž je humanitární společnost působící na celém území České republiky. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně - výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností. ČČK navazuje na své předchůdce - na Vlastenecký pomocný spolek pro Království české, který byl založen 5.září 1868 jako 13. národní společnost Červeného kříže na světě, a na Československý červený kříž, který byl založen 6.února 1919. Český červený kříž vznikl rozdělením ČSČK jako jeho nástupnická organizace v ČR.
news list