Přejít na obsah

Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

Místo konání: Kulturní dům v Ústí nad Orlicí, Modrý salonek, Smetanova čp. 510   Termín konání: pondělí 14. dubna 2014 od 15:00 hodin  

Program:

1.                     Prezentace - Revitalizace centra městské památkové zóny 2.                     Prezentace – Městský parkovací systém 3.                     Revitalizace území Perla 01 4.                     Majetkoprávní úkony 5.                     Finanční záležitosti 6.                     Dotace z rozpočtu města 7.                     Různé   Petr Hájek starosta města
news list