Přejít na obsah

SENIOŘI SE SEZNÁMILI S NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM

Se změnami vyplývajícími z nového Občanského zákoníku byli ve středu 19. března seznámeni ústečtí senioři. Senior klub města Ústí nad Orlicí připravil v jídelně chráněného bydlení přednášku zaměřenou na tuto právní normu, která je účinná od 1. ledna 2014 a svým rozsahem se dotýká každého z nás. Téměř 5 desítek seniorů bylo seznámeno s úpravami při uzavírání smluv, předváděcích akcích, podomním prodeji, majetkových a rodinných vztazích a mnoha dalších situacích, které nový „Občan" upravuje. Přednáška byla pro seniory bezplatná a věříme, že všem pomohla lépe se zorientovat v nastalých změnách.
news list