Přejít na obsah

ORLICKOÚSTECKÁ NEMOCNICE ZAŽILA CVIČNOU EVAKUACI

Dlouhodobě plánované taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému, Orlickoústecké nemocnice a města Ústí nad Orlicí se v areálu nemocnice konalo ve středu 19. března 2014. Před samotným zahájením cvičení byl svolám Krizový štáb města Ústí nad Orlicí, který měl za úkol připravit se na zřízení evakuačního střediska a následnou evidenci a rozdělování evakuovaných osob.   Cvičení odstartoval telefonát na tísňovou linku, kterým vrátná nemocnice oznámila požár na oddělení neurologie. Účelem taktického cvičení bylo prověření stavu připravenosti zasahujících složek, vzájemné komunikace a spolupráce. Taktické cvičení nazvané „Orlickoústecká nemocnice 2014" řešilo mimořádnou událost požáru na oddělení neurologie, spolu s vyhledáváním nástražného výbušného systému na ORL oddělení a evakuace pacientů z ohroženého pavilonu. Zásahu u fingovaného požáru se účastnili jak jednotky profesionálních hasičů tak jednotky dobrovolných hasičů města, městské policie a zdravotnické záchranné služby. Následovalo vyhledání postižených v pavilonu a jejich následný transport do sanitek a na ostatní oddělení. Mezi tím byl z plošiny hašen požár neurologického oddělení.   Druhá část cvičení zaměřená na vyhledávání již zmiňovaného výbušného systému pak byla v režii Policie. Přivolaný pyrotechnik a psovod měli za úkol prohledat část oddělení ORL a provést příslušná opatření pro ochranu osob včetně evakuace. Na všechny evakuované čekal autobus HZS, který všechny odvezl do evakuačního střediska, které bylo vybudováno v Kulturním domě. Zde probíhala evidence osob, jejich třídění a zajištění potřebné péče. Celého cvičení, které trvalo necelé dvě hodiny, se zúčastnili zástupci Policie, ředitel HZS Pardubického kraje Miroslav Kvasnička, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, starosta města Petr Hájek a další.   Pro město Ústí nad Orlicí bylo cílem cvičení prověření reálnosti Plánu vyrozumění, součinnost se složkami IZS při evakuaci osob z postižené oblasti, vlastní činnost evakuačního střediska, činnost jednotlivých pracovních skupin krizového štábu a jeho materiálně – technické zabezpečení. Všechny zaznamenané chyby budou analyzovány a následně opraveny.
news list