Přejít na obsah

ŘEDITELÉ MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ SE SEŠLI NA PORADĚ

V úterý 18. března se v Základní umělecké škole Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí konala jedna z pravidelných pracovních porad ředitelů městem zřizovaných příspěvkových organizací. Porady se účastnili zástupci města, příslušných odborů městského úřadu a na dvě desítky ředitelů příspěvkových organizací (základních a mateřských škol, městské knihovny, městského muzea, centra sociálních služeb a dalších). Na programu porady byly informace k zákoníku práce s ohledem na nový občanský zákoník. Dále informace k veřejným zakázkám na nákup energií a telekomunikačních služeb, jejichž soutěžením a centrálním nákupem se daří šetřit značnou část prostředků. Následovala diskuze k rozpočtu organizací na rok 2014, aktuální informace a legislativní změny z oblasti školství a sociálních věcí a další problematika jednotlivých organizací.
news list