Přejít na obsah

OD 16. BŘEZNA CESTUJÍCÍ ODBAVÍ ZASTÁVKA ÚSTÍ NAD ORLÍCÍ - MĚSTO

Od neděle 16. března je v rámci stavby "Průjezdu železničním uzlem Ústí nad Orlicí" zcela uzavřeno hlavní železniční nádraží v Ústí nad Orlicí. Z důvodu uzavření hlavního nádraží a omezení průchodu pěších a cyklistů byla vybudována provizorní stezka, která ústí v místě budoucího silničního přivaděče na Mendriku, vede přes louku a provizorní lávku na kerhartickou stranu.   Funkci hlavního nádraží od neděle převzala zastávka Ústí nad Orlicí - Město, kde bylo v posledních dnech vybudováno cca 95 parkovacích míst. Část z nich je v prostoru za bytovým domem v ulici Svatopluka Čecha. Tyto úpravy navazují na celkovou obnovu lokality u železniční stanice Ústí - město, které se realizovaly v loňském roce a jsou hrazeny z rozpočtu města.   Druhá část parkovací kapacity přibyla na plochách přiléhajících k nástupišti ve směru Českou Třebovou a realizuje po dohodě s městem dodavatel stavby „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí" a finančně jsou zajištěny investorem stavby, tedy Správou železničních dopravních cest. Výluku železniční dopravy ve směru na Letohrad nahrazuje autobusová doprava a v zastávce Ústí nad Orlicí-město je odbavení cestujících v podobném rozsahu jako v dosavadní železniční stanici. Výlukový jízdní řád je dostupný na našich internetových stránkách. Výluka trati potrvá do konce letních prázdnin. Ve staré železniční stanici není  možný výstup ani nástup cestujících.   Výlukový jízdní řád - INFORMACE.  
news list