Přejít na obsah

SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ PŘINESLO MNOHO NOVÉHO

Tradiční setkání vedení města Ústí nad Orlicí s veřejností se uskutečnilo ve středu 12. března v Malé scéně. Na programu setkání byly již dříve avizované body  mezi kterými nechyběla prezentace věnovaná výsledkům urbanisticko-architektonické soutěže nazvané "Revitalizace území Perla". Do soutěže, která byla vyhlášena v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a Soutěžním řádem České komory architektů se přihlásilo celkem 24 soutěžících a vlastní hodnocení se uskuteční ve dnech 21. a 22. 3. 2014. Každý soutěžní návrh obsahuje grafickou část ve formátu 3x A0 (84x120 cm) a textovou část v rozsahu 10 stran. Veřejná prezentace všech předložených návrhů se uskuteční v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí ve dnech 15. až 25. 4. 2014.    Dalším zásadním bodem setkání byla informace o stavu stavby "Průjezdu železničním zlem Ústí nad Orlicí" a s ní spojeným uzavřením hlavního nádraží a přesunutí veškeré dopravy na zastávku Ústí nad Orlicí město. Ta převezme funkci hlavního nádraží v neděli 16. března a to na půl roku. V současné době jsou dokončeny stavební úpravy prostoru za bytovým domem v ulici Svatopluka Čecha, kde bylo vybudováno nových cca 30 - 35 parkovacích míst. Tyto úpravy navazují na celkovou obnovu lokality u železniční stanice Ústí - město, které se realizovaly v loňském roce a jsou hrazeny z rozpočtu města. Úpravy parkovací plochy přiléhající k nástupišti ve směru na Českou Třebovou realizuje po dohodě s městem dodavatel stavby „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí" a finančně jsou zajištěny investorem stavby, tedy SŽDC s.o. V lokalitě železniční stanice Ústí - město bude pro období výluky zajištěno celkem cca 95 parkovacích míst (z toho 4 vyhrazená místa pro invalidy).   V pozadí samozřejmě nezůstal ani připravovaný parkovací systém, jehož koncepci na setkání podrobně prezentovat starosta Hájek. Parkování zdarma bude pro řidiče nadále umožněno v areálu Perly, kde vznikla nová parkovací kapacita, která má za cíl odlehčit centrum městě. Městský parkovací systém bude do ostrého provozu uveden od 1. 7. 2014. Podrobné informace k parkovacímu systému můžete v nejbližších dnech očekávat na našich internetových stránkách.   Setkání pokračovalo diskuzí nad mnoha dalšími problémy našeho města a hojná účast občanů svědčí o zájmu veřejnosti o dění ve městě.
news list