Přejít na obsah

STAROSTA SE SETKAL S POSLANCEM JUNKEM

V úterý 11. března se na ústecké radnici uskutečnila pracovní návštěva poslance PSP ČR Jiřího Junka se starostou města Petrem Hájkem a místostarostou Zdeňkem Ešpandrem. Jednalo se o situaci kolem možného využití areálu Perly a výsledcích urbanistický návrhů využití areálu. Následovala diskuze na téma vybudování rychlostí komunikace R35. Jiří Junek stál u zrodu iniciativy poslanců Pardubického a Královehradeckého kraje právě za urychlení výstavby R35. Nezapomnělo se také na současný stav kolem staré výpravní budovy ústeckého nádraží a stavby průjezdu železničním uzlem. Starosta Hájek Jiřího Junka s celou problematikou podrobně seznámil.
news list