Přejít na obsah

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ

Vedení města Ústí nad Orlicí Vás srdečně zve na setkání s veřejností, které se uskuteční ve středu 12. března od 17:00 hodin v Malé scéně v Ústí nad Orlicí. Připravená témata pro diskusi:
- informace k soutěži o urbanisticko-architektonický návrh „Revitalizace území Perla“
- informace k soutěži „Jednotný vizuální styl města“ – prezentace vítězného návrhu
- harmonogram a rozsah oprav komunikací a chodníků v rámci projektu „Kanalizace a ČOV“
- informace k průběhu stavebních prací na železničním koridoru
- regulace dopravy v klidu – Městský parkovací systém
- rekonstrukce ulice T. G. Masaryka – prezentace projektové dokumentace
- ostatní problematika města   Na Vaše připomínky, náměty a dotazy budou připraveni odpovídat: starosta města Petr HÁJEK, první místostarosta JUDr. Zdeněk EŠPANDR a neuvolnění místostarostové Mgr. Jiří HOLUBÁŘ a Ing. Vladislav FAJT.
news list