Přejít na obsah

NOMINACE NA CENY MĚSTA ÚSTÍ n. O. KONČÍ 15. BŘEZNA

Rada města Ústí n.O. uděluje cenu „Počin roku“ za činnost nebo dílo, které významně obohatily některou oblast či více oblastí veřejného života. „Cenu města Ústí nad Orlicí“ uděluje Zastupitelstvo města Ústí n.O. za dlouhodobý přínos pro město  - například v oblasti kultury, vědy, techniky a přírodních věd, architektury a umění, sportu a za vynikající studijní výsledky. Návrhy pro udělení některé z cen města Ústí n.O. mohou předkládat občané, organizace, instituce, společnosti, spolky a sdružení, školy a další subjekty. Ocenit lze jednotlivce, dvojici nebo kolektiv.   Písemný návrh lze podat do 15. března 2014 na připraveném formuláři (ke stažení na wwww.ustinadorlici.cz) osobně na podatelně města Ústí n.O. nebo na odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace města Ústí n. O., zaslat poštou na adresu Městského úřadu Ústí n.O. nebo elektronickou poštou na mikyska@muuo.cz nebo kroulikova@muuo.cz.    www.ustinadorlici.cz/mesto/ceny-mesta-a-starosty
news list