Přejít na obsah

KOUZELNÉ AKVARELY VIKTORA FALTISE K VIDĚNÍ V MUZEU

Od 4. března do 18. května máte možnost v Hernychově vile navštívit výstavu velmi pěkných akvarelů notáře Viktora Faltise,  který v Ústí nad Orlicí působil na konci 19. století. Výstava přestavuje akvarely zachycující často okolí řeky Orlice a další poetické výjevy Orlických hor.   Viktor Faltis se narodil 14. prosince 1834 v Litomyšli, kde také vystudoval střední školu. Po maturitě, dle přání svého otce, nastoupil na pražskou právnickou fakultu. Sám se však chtěl věnovat malířství, proto se o něj během studia dále zajímal. V roce 1862 byl promován za doktora veškerých práv, ve stejném roce se také oženil. Působil ve Vysokém Mýtě a Jindřichově Hradci až v roce 1868 byl jmenován městským notářem v Ústí nad Orlicí. Po požárech stodol na Jánském náměstí podal společně s MUDr. Josefem Matouškem opětovnou žádost k okresnímu úřadu o zřízení hasičského spolku ve městě. Žádost byla přijata a spolek byl ustaven valnou hromadou 2. listopadu 1871. JUDr. Viktor Faltis byl jmenován velitelem sboru. Působil také v Jezdeckém klubu, který byl v našem městě založen v roce 1878. I zde se stal jeho prvním předsedou. V roce 1880 se vzdal místa v Ústí nad Orlicí a odstěhoval se s rodinou do Kostelce nad Orlicí, kde také zemřel a byl i pochován.   Viktor Faltis miloval přírodu, kterou také rád zachycoval ve svých dílech. Základy malířské techniky získal u litomyšlského malíře Antonína Dvořáka. Maloval především krajinu kolem řeky Orlice. Velká část jeho akvarelů je uložena ve sbírkách Městské galerie v Litomyšli, odkud jsou také vystavené práce zapůjčeny.
news list