Přejít na obsah

Ukončení soutěže „Jednotný vizuální styl Města Ústí nad Orlicí“

Ukončení soutěže „Jednotný vizuální styl Města Ústí nad Orlicí“   Vážení účastníci soutěže. Rada města na svém jednání 17. února 2014 ukončila soutěž „Jednotný vizuální styl Města Ústí nad Orlicí“. Na základě doporučení hodnotící komise byl radou města jako vítězný návrh schválen návrh označený č. 22 b) autorského týmu Tomáš Brychta a Sára Bergmannová. Vítězný návrh, jeho filozofie a postup jeho realizace bude veřejnosti představen na Jarním setkání s veřejností 12. 3. 2014 v Malé scéně v Ústí nad Orlicí. Všechny soutěžní návrhy byly zveřejněny na lednové výstavě v Galerii pod radnicí v Ústí nad Orlicí a je možné je zhlédnout na webových stránkách města (http://www.ustinadorlici.cz/udalosti/2014/?o=novinka-1883).   Děkujeme všem soutěžícím za zaslané návrhy a účast v soutěži. Přejeme všem hodně úspěchů v dalších případných soutěžích a kreativní činnosti.    Petr Hájek, v.r. starosta města
news list