Přejít na obsah

KNIHOVNA RADILA JAK NA TVORBU RODOKMENU

Genealogický workshop aneb jak začít s vytvářením rodokmenů připravila na úterý 18. února Městská knihovna v Ústí nad Orlicí. Pro zájemce, kterých se sešlo na dvě desítky, byl připraven návod s praktickými ukázkami jak vyhledávat v digitalizovaných kronikách a matričních knihách prostřednictvím webových stránek Státního oblastního archivu v Zámrsku. Následovaly ukázky již vytvořených rodokmenů a rady jak si svůj vlastní rodokmen sestavit. Pro velký zájem a řadu dotazů bude knihovna v brzké době pořádat další část tohoto workshopu. Aktuální přehled pořádaných akcí  městskou knihovnou naleznete na webu http://www.knihovna-uo.cz/.
news list