Přejít na obsah

PRÁCE NA ŽELEZNIČNÍM UZLU ÚSTÍ NAD ORLICÍ POKRAČUJÍ

Podle plánu pokračují práce na stavbě „Průjezdu železničním uzlem Ústí nad Orlicí". Dokončují se betonáže zbývajících patek železniční estakády a probíhají práce potřebné k zahájení dostavby silničního přivaděče od Mendriku. Ten by měl být podle plánu hotov a pro vozidla otevřen do 30. června. Jak jsme již informovali, byly zahájeny práce na přednádraží před starou výpravní budovou. Zde byla odtěžena značná část bývalého parkoviště. V těchto místech bude vybudován podchod na letohradské nástupiště. Hlavní část prací na pražské části kolejiště bude zahájena po 17. březnu kdy bude příjezd k nádraží zcela uzavřen. V té době bude veškerá železniční doprava vedena pouze po jedné šikmé koleji přes letohradské nástupiště. Funkci hlavního nádraží převezme železniční zastávka Ústí nad Orlicí město a zrušené železniční spoje nahradí autobusové doprava. Veškeré stavební práce by pak měly být dokončeny to konce roku 2014 a následovat bude kolaudační řízení. Bližší informace budou uveřejněny na našich internetových stránkách.
news list