Přejít na obsah

JIŽ PŮL ROKU POMÁHAJÍ VE MĚSTĚ ASISTENTI PREVENCE KRIMINALITY

Již půl roku působí v Ústí nad Orlicí dva asistenti prevence kriminality, kteří pomáhají nejen městské policii s problémy a problémovými obyvateli ve vyloučených lokalitách města. Asistenti Ernest Bandy a Lubomír Čipčala vychází do ulic a vybraných lokalit každý pracovní den. Kromě vyloučených lokalit mají v náplni práce dohled na mnoha další rizikových místech ve městě jako jsou chatové oblasti, hřbitovy nebo opuštěná místa, kde se zdržují bezdomovci.   Kromě terénní práce mají oba asistenti k dispozici také kancelář v ulici J. K. Tyla, kde jsou připraveni každé pondělí a středu přijímat podněty od občanů. Přínos projektu asistence kriminality Ministerstva vnitra ČR, ze kterého Město Ústí nad Orlicí získalo prostředky na financování asistentů je v komunikaci mezi občany vyloučených lokalit, policií a úřady zřejmý a o působení asistentů se uvažuje i nadále.
news list