Přejít na obsah

ZASTUPITELSTVO SCHVALOVALO ROZPOČET NA ROK 2014

21. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí se v Kulturním domě uskutečnilo v pondělí 3. února. Hlavním bodem jednání bylo schvalování rozpočtu města na rok 2014. Ten byl schválen v celkové výši 245 milionů korun na straně výdajů a 228 milionů na straně příjmů tedy se schodkem 17,5 milionu korun. Schodek rozpočtu je v podstatě financován z úspor z předchozích let.   Velkou část rozpočtu každoročně spolykají investiční akce ve městě. Na letošní rok je na investice vyčleněno téměř 50 milionů korun. Počítá se s opravami komunikací, snižováním energetické náročnosti Základní školy Třebovská a Mateřské školy Heranova a Knapovec, investicemi do okrajových částí města a mnoha dalšími akcemi. Nejvyšší rozpočtovanou akcí je pak rekonstrukce komunikace v ulici T. G. Masaryka za 9 milionů korun.   Při diskuzích zazněl také dotaz na rekonstrukci komunikace v ulici Č. S. armády, která je ve špatném technickém stavu. S tou se pak počítá na rok 2015, jelikož nelze provádět rekonstrukci dvou zásadních komunikací souběžně. A to jak z finančních tak bezpečnostních a omezujících důvodů.   Dalšími body jednání prvního letošního zastupitelstva bylo schválení zadání nového územního plánu Ústí nad Orlicí, majetkoprávní a finanční záležitosti nebo také nový parkovací systém, který by měl být v letošním roce ve městě zaveden. V následujících dnech bude projekt diskutován s dotčenými organizacemi a firmami, 12. března bude představen na setkání s veřejností v Malé scéně a následně bude v dubnu schvalován zastupitelstvem města. Zasedání 21. zastupitelstva města starosta ukončil po 1,5 hodině jednání.
news list