Přejít na obsah

OD 1. ÚNORA NA NÁDRAŽÍ RADĚJI PĚŠKY

Od soboty 1. února je v rámci stavby „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí" uzavřena část přednádraží u hlavního nádraží v Ústí nad Orlicí. Uzavřen je celý prostor před výpravní budovou tedy točna a parkoviště a dalších cca 50 metrů komunikace před výpravní budovou. Pro cestující a případně vozidla IZS je vybudován provizorní přístup k nástupištím. Provizorní točna pro osobní vozidla vznikla hned za panelovým parkovištěm. Autobusová doprava je zde zcela vyloučena.   Vzhledem k faktu, že uzavírkou přednádraží dochází k omezení parkovací kapacity v přímém okolí nádraží o cca 50 parkovacích míst doporučujeme namísto autem vydat se na nádraží pěšky.   Tato uzavírka bude v polovině března rozšířena. Zcela a natrvalo pak bude uzavřena komunikace k hlavnímu nádraží. Průjezd zůstane pouze k odbočce na zahrádkářskou osadu na „Americe". V březnu převezme funkci hlavního nádraží železniční zastávka Ústí nad Orlicí město a zrušené železniční spoje nahradí autobusové doprava.
news list