Přejít na obsah

PODROBNÝ PROGRAM 21. ZM

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
 
PROGRAM
na 21. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí,
které se bude konat dne 3.2.2014
od 15:00 hodin v Modrém salónku Kulturního domu

Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni ID Čas
1. Zahájení a schválení programu 21. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
  15:00
2. Připomínky k zápisu z 20. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
  15:10
3. TAJ/1 - Informace o splněných usneseních ZM
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
583 15:20
4. SÚ/1 - Zadání nového územního plánu Ústí nad Orlicí.
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
584 15:25
  Plán investičních akcí města na rok 2014    
5. ORM/1 - Plán investičních akcí 2014
Předkládá: Petr Mareš
Přizvané osoby:
585 15:35
  Rozpočet města na rok 2014    
6. FIN/1 Návrh rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2014
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
586 15:50
  Finanční záležitosti    
7. FIN/2 Návrh na schválení rozpočtových změn pro rok 2013
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
587 16:50
8. FIN/3 Stanovení výše prostředků Z FRB na půjčky vlastníkům domů a bytů
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
588 16:55
9. FIN/4 Návrh na převod prostředků Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu města
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
589 17:00
10. FIN/5 Návrh na schválení dotace pro Konfederaci politických vězňů
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
590 17:05
11. FIN/6 Návrh na převod prostředků Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu města za rok 2013
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
591 17:10
12. FIN/7 Návrh na novelizaci Statutu sociálního fondu
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
592 17:15
13. DSS/1 - Návrh na uzavření smluv o dotaci na dopravní obslužnost s Pardubickým krajem na období od 15.12.2013 do 1.3.2014
Předkládá: Ing. Marta Pirklová
Přizvané osoby:
593 17:20
14. OSS/1 - Volnočasový klub - žádost o dotaci
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
594 17:25
15. OSS/2 Asistent prevence kriminality II. - žádost o dotaci
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
595 17:35
16. OŠKCP/1 - Poskytnutí dotací určených rozpočtem města pro rok 2014
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
596 17:45
17. OŠKCP/2 - Dotace města Ústí nad Orlicí svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
597 17:55
  Majetkoprávní úkony    
18. MPO/1 - Kupní smlouva v k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
598 17:56
19. MPO/2 - Prodej bytu do osobního vlastnictví
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
599 18:01
20. MPO/3 - Převod členských práv a povinností vztahujících se k družstevním bytům ÚOBD
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
600 18:06
  Různé    
21. OŠKCP/3 - Začlenění území města do územní působnosti MAS Orlicko pro období 2014 - 2020
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
601 18:11
22. OSS/3 - Výjimka ze Směrnice pro nakládání s uvolněným byty, které jsou ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí, nebo ke kterým má město Ústí and Orlicí dispoziční právo
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
602 18:16
23. TAJ/2- Návrh na úpravu výše odměny neuvolněným členům ZM
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
603 18:21
24. Různé - korespondence, zápisy atd.
Zápisy OSV:
1. OSV Kerhartice - 14.1.2014
2. OSV Knapovec - 6.1.2014

Zápis z jednání kontrolního výboru - 19.12.2013
Zápis z jednání finančního výboru - 22.1.2014, 29.1.2014
Předkládá: Starosta
  18:26
25. Závěr
Předkládá: Starosta
  18:41
news list