Přejít na obsah

ŽIVÝ BETLÉM NA ŠTĚPÁNA MĚL VELKÝ ÚSPECH

Na svátek svatého Štěpána se konal tradiční Živý betlém připravovaný Římskokatolickou farností Ústí nad Orlicí ve spolupráci s tanečním oddělením ZUŠ Jaroslava Kociana a Městem Ústí nad Orlicí. Všichni přítomní si mohli připomenout vánoční příběh inspirovaný biblickým příběhem mudrců z Východu, který se odehrál před dvěma tisíci lety v Betlémě. Odpolední program začal na náměstí představením scénického tance dětí ze ZUŠ, zakončené průvodem tří králů do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Za zvuku trubačů si všichni rozsvítili svíčku betlémským světlem a zaplnili kostel do posledního místa. Tříkrálová scénka v podání třech kněží ústecké farnosti a choreografie dětí u svaté rodiny za zpěvu koled vytvořila krásnou betlémskou atmosféru, která byla umocněna dopisem adoptované indické dívky Papi Kasim. Sbírka vynesla 7500 Kč a je odeslána na adopci na dálku. V závěru mohli všichni přítomní přistoupit ke svaté rodině v podání manželů Anežky a Jana Pokorných s tříměsíčním synem Marianem.
news list