Přejít na obsah

VÁNOČNÍ POHLAZENÍ V TERAPEUTICKÉ DÍLNĚ CEDR

Akce nazvaná „Vánoční pohlazení" se ve čtvrtek 19. prosince konala v prostorách sociálně terapeutické dílny Centra pro volný čas CEDR Pardubice o.p.s. na pobočce v Ústí nad Orlicí. K vidění byly ukázky tvořivých a řemeslných technik jako například paličkování, vyřezávání betlémů, předení na kolovrátku a také pracovní programy dílny, kterým se věnují uživatelé. Dále pak výstava autorských prací uživatelů, hudební vystoupení a další doprovodný program. Akci v průběhu dne navštívilo přes 6 desítek návštěvníků, mezi kterými nechyběl ani místostarosta Zdeněk Ešpandr, který projekt centra CEDR podpořil na Burze filantropie v říjnu tohoto roku. Návštěvníci se zajímali se o poslání sociálně terapeutické dílny a aktivně se zapojili do tvořivých činností. Naplnil se smysl akce, a tím bylo především společné setkání uživatelů s veřejností konkrétně omezení izolace uživatelů, rozvoj komunikace a propagace smyslu služby. Cílovou skupinou Centra pro volný čas CEDR jsou dospělí lidé se zkušeností s duševním onemocněním. Posláním sociálně terapeutické dílny je pomoci lidem s duševním onemocněním lépe zvládat své sociální a pracovní problémy a umožnit jim návrat na běžný trh práce. Cílem je dosažení maximální samostatnosti uživatele s co nejmenší mírou nutné podpory. 
news list