Přejít na obsah

KOMENDA LÁKALA BUDOUCÍ ŠESŤÁKY

8. ročník netradičního dne otevřených dveří připravený hlavně pro budoucí žáky šestých tříd připravila na úterý 10. prosince Základní škola Komenského v Ústí nad Orlicí. Na 3 desítky budoucích šesťáků čekala prohlídka budovy druhého stupně školy doplněná řadou soutěží, zajímavých fyzikální a chemických pokusů, zpívání a malování. Součástí soutěží bylo celkem 12 stanovišť, na kterých děti plnily různé úkoly. Mezi nimi bylo například poznávání živočichů, kreslení na počítači, úkoly ze zeměpisu, českého jazyka, angličtiny a další. Za úspěšné splnění všech úkolů pak děti získaly diplom. Základní škola Komenského má na obou stupních v současné době celkem 500 žáků z toho 220 na druhém stupni. Pro školní rok 2014/15 by pak měly být otevřeny nejméně dvě šesté třídy.
news list