Přejít na obsah

LETOS NAPOSLEDY ZASEDALO ZASTUPITELSTVO MĚSTA

V pondělí 9. prosince zasedalo letos naposledy Zastupitelstvo Města Ústí nad Orlicí. Jednání se konalo tradičně v Kulturním domě od 15 hodin. V rámci bloku majetkoprávních úkonů bylo schvalováno celkem 10 bodů mezi nimiž byl například Smlouva o bezúplatném převodu budovy č.p. 262 v ulici Čs. Armády pod nemocnicí za účelem využití sociálními službami. Dále schválení Zřizovací listiny organizační složky města, která bude mít na starosti správu lesního hospodářství a další body.   Blok odboru školství a finančních záležitostí pak obsahoval body věnované dotacím, rozpočtovým změnám, schvalovalo se také rozpočtové provizorium na rok 2014 a dotace z rozpočtu města v sociální oblasti.   Na programu jednání bylo také schvalování Obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Orlicí o místním poplatku za komunální odpad pro rok 2014. Poplatek zůstane pro rok 2014 ve výši současných 550 korun na osobu.   Součástí bloku Různé byla například revokace usnesení zastupitelstva – Dopravní studie města. Revokací původního usnesení a novým doporučením upraveného návrhu na základě projednávání s veřejností mělo dojít k otočení jednosměrného provozu oproti studii. Revokace usnesení však nebyla schválena  a provoz v ulici T.G. Masaryka bude dle návrhu Dopravní studie města. To znamená, že bude jednosměrný provoz otočen opoti současnému stavu.   Dalším bodem byla prezentace vizualizace Revitalizace centra Městské památkové zóny v okolí kostela Nanebevzetí Panny Marie a další body.   Usnesení ke všem projednávaným bodům naleznete v nejbližších dnech na našem webu. Další jednání zastupitelstva svolal starosta Petr Hájek předběžně na 3. únor 2014.
news list