Přejít na obsah

PODROBNÝ PROGRAM 20. ZM

Program [20/ZM/9.12.2013]
Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
 
PROGRAM
na 20. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí,
které se bude konat dne 9.12.2013
od 15:00 hodin v Modrém salónku Kulturního domu

Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni ID Čas
1. Zahájení a schválení programu 20. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
  15:00
2. Připomínky k zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
  15:10
  Majetkoprávní úkony    
3. MPO/1- Kupní smlouva p.p.č. 341/3 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
557 15:20
4. MPO/2 - Smlouva o převodu vlastnictví bytu Špindlerova 1127/4
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
558 15:25
5. MPO/3 - Smlouva o převodu vlastnictví bytu Lukesova 412/16
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
559 15:30
6. MPO/4 - Smlouva o převodu vlastnictví bytu T.G.Masaryka 168/10
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
560 15:35
7. MPO/5 - Smlouva o bezúplatném převodu - Pardubický kraj
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
561 15:40
8. MPO/6 - Kupní smlouva na podíl 1/2 na budově bez čp/če na st.p.č. 1199/2 a st.p.č. 1199/2 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
562 15:45
9. MPO/7 - Kupní smlouva - ČEZ Distribuce
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
563 15:50
10. MPO/8 - Kupní smlouva na prodej st.p.č. 1795 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
564 15:55
11. MPO/9 - Zřizovací listina organizační složky města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby: Kalousková Eva, JUDr.
565 16:00
12. MPO/10 - Vypovězení mandátní smlouvy se spol. DÉMOS, spol. s r.o.
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
566 16:05
  Finanční záležitosti    
13. OŠKCP/1 - Dotace pro o.s. MALÁ SCÉNA za prominutí nájmu a související rozpočtová změna
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
567 16:10
14. OŠKCP/2 - Opětovné projednání žádosti Basketbalového klubu Ústí nad Orlicí - Memoriál B. Langa
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
568 16:15
15. OSS/1 - Mimořádná dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
569 16:20
16. OSS/2 - Zásady města Ústí nad Orlicí pro poskytování dotace z rozpočtu města pro fyzické osoby, které se ocitly v mimořádně obtížné životní situaci související s hrazením nájemného
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
570 16:30
17. FIN/1 - Návrh na schválení novelizovaného Statutu Fondu rozvoje bydlení
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
571 16:40
18. FIN/2 - Návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
572 16:45
19. FIN/3 - Návrh na schválení rozpočtového provizoria na rok 2014
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
573 16:50
20. FIN/4 - Návrh na schválení rozpočtových změn - dotace
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
574 16:55
21. FIN/5 - Návrh na schválení rozpočtových změn - úpravy rozpočtu
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
575 17:00
  Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad    
22. FIN/6 - Návrh na schválení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Orlicí o místním poplatku za komunální odpad
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
576 17:05
  Různé    
23. OSS/3 - Výjimky ze Směrnice
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
577 17:20
24. OSS/4 - Komunitní plán města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
578 17:30
25. SÚ/1 - Vydání změny č. 10 územního plánu města Ústí nad Orlicí.
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
579 17:40
26. SÚ/2 - Revokace usnesení č. 492/17/ZM/2013 ze dne 17.6.2013 - Dopravní studie města
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
580 17:45
27. STA / 1 - Revitalice centra Městské památkové zóny
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby: Ing. arch. Tomáš Šantavý
581 18:00
28. STA / 2 - Problematika Klubcentra
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby: Dana Chládková, ředitelka Klubcentra
582 18:15
29. Různé - zápisy, korespondence atd.
Korespondence:
1.Žádost obyvatel T.G.M. 168/10 - prodej bytové jednotky panu Dostálovi
2. Žádost - revokace usnesení ZM č. 526/18/ZM/2013 - Z. Nezval

Zápisy OSV:
1. OSV Kerhartice - 15.10.2013,12.11.2013
2. OSV Knapovec - 4.11.2013
3. OSV Hylváty - 19.11.2013

Zápis FV - 4.12.2013

Výroční zpráva DDM

Informace společnosti TEPVOS - plán dokončení komunikací

Předkládá: Starosta
  18:30
30. Závěr
Předkládá: Starosta
  18:40

news list