Přejít na obsah

6 LET OD ZALOŽENÍ SENIOR KLUBU

Výroční členská schůze Senior klubu při Centru sociální péče města Ústí nad Orlicí se v jídelně Chráněného bydlení konala ve čtvrtek 28. listopadu.  Z více jak 250 členné základny Senior klubu se schůze účastnila celá polovina členů. Ty zde pozdravil mimo jiné starosta města Petr Hájek a místostarosta a předseda Senior klubu Zdeněk Ešpandr. Nechyběli ani senioři z partnerské polské Bystřice Kladské, kteří se společných akcí účastní pravidelně.  V první části programu vystoupili žáci Základní umělecké školy Jaroslava Kociana po kterých již následoval hlavní program setkání. Na programu schůze bylo hodnocení činnosti Senior klubu za rok 2013 a plán akcí na rok následující, zpráva o hospodaření a diskuze. Senior klub, který vznikl v prosinci 2007,  po celý rok připravuje nejen pro své členy bohatý program složený z kulturních, společenských, turistických a dalších aktivit. V roce 2013 se konalo celkem 39 akcí mezi kterými byly například zájezdy na památky a výstavy, společná plavání, cyklo výlety, vycházky a další. Senior klub si letos připomíná 6. výročí od založení.
news list