Přejít na obsah

Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí 

Místo konání:              Kulturní dům v Ústí nad Orlicí, Modrý salonek, Smetanova čp. 510   Termín konání:          pondělí 9. prosince 2013 od 15:00 hodin  

Program:

  1.     Majetkoprávní úkony   2.     Finanční záležitosti         Rozpočtové provizorium na rok 2014   3.     Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů (o místním poplatku za komunální odpad)   4.     Různé   Prezentace – Revitalizace centra městské památkové zóny Prezentace – Rekonstrukce ul. T.G. Masaryka Problematika Klubcentra         Petr Hájek starosta města
news list