Přejít na obsah

CECILSKÁ HUDEBNÍ JEDNOTA DNES SLAVÍ 210. VÝROČÍ ZALOŽENÍ

Oslava svátku svaté Cecílie, patronky hudebníků a Cecilské hudební jednoty se v pátek 22. listopadu uskutečnila v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí. Cecilská hudební jednota letos slaví 210. výročí od svého založení. Kromě jiného na slavnosti zazněly skladby Jaroslava Kociana Afferentur regi a Cecilská píseň Zavzni hudbo v celé kráse, jejíž úvodní takty ještě nedávno zněly z ústecké radnice. Po mši svaté se na děkanství konala valná hromada Cecilské hudební jednoty.   Cecilská hudební jednota byla založena v Ústí nad Orlicí dne 22. listopadu roku 1803 jako „Jednota sv. Cecilie k pěstování hudby kostelní", která se měla stát vydatným zdrojem k povznesení ústecké kostelní hudby. Zakládajícími členy byli tři "vynikající muži", ústečtí rodáci: Jan Zizius, Jan Jahoda a Jan Stehno. Současně přijali za svou patronku sv. Cecílii - patronku hudby. Od svého založení měla CHJ složku vokální i instrumentální. Provozovala velké figurální mše o hlavních církevních svátcích v den ústecké pouti (Nanebevzetí P. Marie) a v den sv. Cecílie. Vokální složka sboru působí od té doby nepřetržitě, tedy více než 200 let. Zdroj: wikipedia.cz
news list