Přejít na obsah

ČERNOVÍRŠTÍ HASIČI DOSTALI NOVÉ AUTO

Nového dopravní automobilu se dočkala jednotka sboru dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí – Černovír. Samotné realizaci výroby vozidla předcházelo několikaleté plánování a debaty o jeho podobě. Letos již nastal čas k výměně nejstaršího hasičského vozidla města, 40 let staré Avie, která slouží právě v Černovíru. Díky novému vozidlu stoupne akceschopnost, profesionalita a hlavně bezpečí zasahujících dobrovolných hasičů. Zároveň dojde k naplnění „Koncepce obnovy hasičské techniky" pro toto volební období.   V sobotu 9. listopadu se za účasti mnoha hostů a partnerských jednotek uskutečnilo na černovírské návsi slavnostní předání klíčů od nového auta. Ty převzal z rukou zástupce dodavatelské společnosti starosta města Petr Hájek, který je následně předal veliteli JSDH Černovír Ivanu Špinlerovi. Před slavnostním požehnáním vozidla kaplanem Vítem Horákem byla předána ocenění členům SDH za dlouholetou činnost a přínos v oblasti požární ochrany a za splnění úkolů při likvidaci následků letošních červnových povodní. Poté již následovalo požehnání vozidla a první veřejná prezentace provedení a vybavení. Na první pohled se ničím zvláštním neliší od ostatních podobných vozidel. Díky velmi dobré spolupráci se však podařilo vybavit toto vozidlo nestandardním způsobem. Jako první a zatím jediní v republice tak máme víceúčelové vozidlo. Vestavba vozidla byla vyrobena jako vyjímatelný kontejner, díky čemuž lze vozidlo použít jako dodávku k přepravě jiného materiálu stejně, jako tomu bylo u Avie. Pro potřeby krizového řízení je plánována výroba dalších účelových kontejnerů jako například povodňový, humanitární, nebo osvětlovací.   Vozidlo bylo pořízeno z finančních prostředků města a za přispění krajské účelové dotace. Celková pořizovací cena se pohybovala okolo 2 milionů korun s krajským příspěvkem 100 tisíc korun. Do ostrého provozu pak bude vozidlo uvedeno v pondělí 11. listopadu.
news list