Přejít na obsah

Podrobný program 19. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
PROGRAM
na 19. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se bude konat dne 11.11.2013 od 15:00 hodin v Modrém salónku Kulturního domu   Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni ID Čas
1. Zahájení a schválení programu 19. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
  15:00
2. Připomínky k zápisu z 18. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
  15:10
  1. Majetkoprávní úkony    
3. MPO/1 - Kupní smlouva v k.ú. Kerhartice nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
534 15:20
4. MPO/2 - Kupní smlouva v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
535 15:25
5. MPO/3 - Výkup pozemkové parcely v k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
536 15:30
6. MPO/4- Žádost bezúplatný převod v k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
537 15:35
7. MPO/5 - Kupní smlouva - Státní pozemkový úřad
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
538 15:40
8. MPO/6 - Žádost o prominutí poplatku z prodlení z neplacení nájemného
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
539 15:45
9. MPO/7 - Kupní smlouva ČSSZ
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
540 15:50
10. MPO/8 - Kupní smlouva na p.p.č. 501/135 v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
541 15:55
11. MPO/9 - Kupní smlouva na prodej p.p.č. 501/134 Oldřichovice u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
542 16:00
12. MPO/10 - Kupní smlouva na prodej p.p.č. 2560/4, 2660/5 a 2660/6 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
543 16:05
13. MPO/11 - Smlouva o převodu vlastnictví bytu Vrbová 438/7
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
544 16:10
14. MPO/12 - Smlouva o převodu vlastnictví bytu Bratří Čapků 1169/5
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
545 16:15
15. MPO/13 - Smlouva o převodu vlastnictví bytu Na Štěpnici 1208/9
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
546 16:20
16. MPO/14 - Smlouva o převodu vlastnictví bytu T.G.Masaryka 168/10
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
547 16:25
  2. Finanční záležitosti    
17. FIN/1 Návrh na schválení dotace pro Nadační fond "Snámi je tu lépe!"
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
548 16:30
18. FIN/2 Návrh na schválení dotace pro Římsko katolickou farnost
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
549 16:35
19. FIN/3 Návrh na schválení rozpočtových změn - dotace a příspěvky
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
550 16:40
20. FIN/4 Návrh na schválení rozpočtových změn - vlastní změny
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
551 16:45
21. OŠKCP/1 - Mimořádné finanční dotace do oblasti sportu z finančních prostředků získaných do rozpočtu města z výnosů pocházejících z loterií a hazardních her
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
552 16:50
22. OŠKCP/2 - Návrh na přidělení dotace na obnovu kulturní památky
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
553 16:55
23. OSS/1 Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města v rámci akce Burza filantropie
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
554 17:00
24. OSS/2 Podpora terénní práce pro rok 2014
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
555 17:10
  3. Různé    
25. OSS/3 Výjimka ze Směrnice pro nakládání s uvolněnými byty, které jsou ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí, nebo ke kterým má město Ústí nad Orlicí dospozičním právo
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
556 17:20
26. Různé - zápisy, korespondence atd.
Korespondence:
1. Informace Ing. Vlka - Kanalizace a ČOV
2. Žádost o příspěvek - Hospic Anežky české, Červený Kostelec
3. Žádost - jízdní řády - pí Petrová, Heranova, Ústí nad Orlicí
4. Dopis p. J. Fikejze 5. Dopis obyvatel domu T.G.M. 168/10

Zápisy OSV:
1. OSV Hylváty - 10.9.2013
2. OSV Knapovec - 7.10.2013

Zápis FV - 6.11.2013


Předkládá: Starosta
  17:30
27. Závěr
Předkládá: Starosta
  17:45

news list