Přejít na obsah

„TÓNY NAD MĚSTY“ ZAZNĚLY TAKÉ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Druhý ze čtyř koncertů 12. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu TÓNY NAD MĚSTY se v úterý 5. listopadu uskutečnil v koncertním sále ZUŠ Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí.  Vystoupili zde italští umělci a to Alberto Cesaraccio na hoboj a Maurizio Barboro na klavír. Na programu večera bylo několik společných i sólových skladeb od světových autorů. Mezinárodní hudební festival Tóny nad městy založil tradici koncertů, konaných za účasti předních českých a světových umělců v různých městech České republiky. Dramaturgie festivalu Tóny nad městy si ve svém programu klade za cíl představovat domácímu i zahraničnímu publiku jak významná, tak méně známá, avšak atraktivní hudební díla v interpretaci předních světových i českých umělců.   Alberto Cesaraccio, hobojista a skladatel ukončil svá hudební studia diplomen s vyznamenáním a poté se účastnil různých mistrovských kurzů pořádaných Pietrem Borgonovem. Jako komorní hráč vystupoval v letech 1980–84 s Gruppo di Roma a později s Accademia di Strumentale Fiati. Založil Ensemble Elipsa, ve kterém vystupuje v nejrůznějších hudebních formacích. Vystupoval na významných hudebních festivalech v Itálii, Černé Hoře, Francii, Německu, Belgii, Maďarsku, Egyptě, Libanonu, Sýrii, Kazachstánu, Mexiku, Japonsku a Austrálii.   Maurizio Barboro studoval hru na klavír na Accademia Nazionale di Santa Cecilia v Římě, pod vedením Lya de Barberise. Je vítězem několika italských klavírních soutěží. Vystupuje jako sólista, komorní hráč nebo orchestrální hráč v Itálii stejně jako ve velkých kulturních centrech po Evropě, Asii a Severní Americe. V roce 1999 debutoval ve Spojených státech kam je dnes pravidelně zván k vedení mistrovských kurzů.
news list