Přejít na obsah

O SETKÁNÍ VEDENÍ MĚSTA S VEŘEJNOSTÍ BYL ZÁJEM

Již po šesté se v tomto volebním období uskutečnilo setkání vedení města Ústí nad Orlicí s veřejností v Malé scéně. O setkání byl z řad veřejnosti velký zájem o čemž svědčila i zatím nejvyšší účast a to téměř stovka obyvatel. Na programu setkání byla jak předem daná témata tak řada připomínek, dotazů a názorů přítomných obyvatel na které reagoval jak starosta města Petr Hájek tak místostarostové Zdeněk Ešpandr a Jiří Holubář.   Prvním bodem byla prezentace II. Etapy centralizovaného nákupu energií a telekomunikací prostřednictvím elektronické aukce jak tomu bylo v první etapě, která zúčastněným obyvatelům přinesla značné úspory na plynu a elektrické energii. Sběr podkladů ke II. etapě začíná na stanovených kontaktních místech již 11. listopadu. Aktuální informace naleznete na našich webových stránkách ZDE.   Druhým bodem setkání byly aktuální informace k úpravám komunikací a chodníků v rámci projektu rekonstrukce Kanalizace a ČOV Ústí nad Orlicí. K této a související problematice proběhla rozsáhlá diskuze zaměřená především na komplikace spojené s dopravou. Stavba by měla být ukončena k 31.5.2014.   Dalším bodem bylo informování o průběhu stavebních prací na železničním koridoru v roce 2014 o kterých jsme Vás již informovali ZDE.   Poslední ale o to zásadnější informací byla prezentace záměru regulace dopravy v klidu - městský parkovací systém. Starosta Hájek prezentoval podrobně plán zavedení městského parkovacího systému spojeného se zpoplatněním parkování v dané zóně v roce 2014. O podrobnostech spojených s novým parkovacím systémem budeme informovat na webu města. V rámci diskuze k jednotlivým bodům přišla řeč na řadu jiných věcí, které občany pálí. Diskutovalo se například o údržbě a výsadbě zeleně, zimní údržbě, dopravní situaci ve městě nebo údržbě nových městských sportovišť.
news list