Přejít na obsah

STAROSTOVÉ JEDNALI O FINANCOVÁNÍ STACIONÁŘE

Setkání starostů měst a obcí okresu Ústí nad Orlicí, kteří mají své občany v denním nebo týdenním Stacionáři v Ústí nad Orlicí, se uskutečnilo ve středu 23. října. Na začátku setkání vystoupili uživatelé služeb stacionáře s kulturním vystoupením a po krátkém zpívání, tanci a pohádce se všichni zástupci obcí a měst sešli u diskusního stolu. Zde ředitelka Radka Vašková představila jednotlivým obcím jejich občany a nastínila současný model vícezdrojového financování organizace. Místostarosta města Ústí nad Orlicí Zdeněk Ešpandr hovořil o ekonomické výhodnosti spojení síl obcí a podílení se na financování jednoho zařízení, než provozovat ekonomicky nákladná drobná zařízení ve svých obcích. Přes poměrně malou účast starostů došlo ke všeobecné shodě podporovat nadále Stacionář. Starostové i zúčastnění vedoucí odborů sociálních věcí hodnotili kvalitní práci našeho zařízení a to, že Stacionář poskytuje služby minoritní skupině osob s mentálním postižením a ve většině případů i s psychiatrickou diagnózou. Účastníci setkání ocenili také personál a jeho individualizovanou péči a přislíbili, že se zasadí o co nejvyšší možný příspěvek z jejich obcí a měst. 
news list