Přejít na obsah

STAROSTA SE SEZNÁMIL SE STAVEM STAVBY NOVÉHO NÁDRAŽÍ

V pondělí 21. října navštívil starosta města Petr Hájek staveniště stavby „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“. Zde se setkal se stavbyvedoucím Jaroslavem Strnadem ze zhotovitelné společnosti EUROVIA. Starosta Hájek se zajímal o termíny důležitých částí stavby, stav stavby, její případné zdržení, osud mostu přes Tichou Orlici a další věci související se stavbou.   Pro úplnost doplňujeme několik zásadních informací:   Zhruba od začátku prosince 2013 bude zprovozněna komunikace přes Mendrik a dojde tedy ke zlepšení dopravní situace, jelikož se již nebude muset jezdit přes železniční přejezd do Kerhartic. Komunikace bude bez omezení kromě značeného zúžení v místě budoucího napojení silničního přivaděče k nové výpravní budově na Kerhartické straně nádraží.   Od jara 2014 bude pak zcela uzavřen současný přejezd do Kerhartic a veškerá doprava bude odkloněna přes stávající komunikaci přes Mendrik. Zároveň bude zrušen železniční spoj Ústí nad Orlicí – Letohrad a tento bude nahrazen spoji autobusovými s cílem na železniční zastávce Ústí nad Orlicí – město.   Stavba nového výpravní budovy začne z jara 2014 a bude vybudována dle stávající projektové dokumentace, to znamená, že zde vzniknou výtahy a rampy pro invalidy, sociální zázemí, prostor pro pokladnu a čekárna s místy pro sezení. Stávající stará výpravní budova bude tedy uprostřed mezi nástupišti, bude k ní přístup podchodem a komunikací pro složky IZS. Využití a případná rekonstrukce není v tuto chvíli jasná.   Stávající historický most přes Tichou Orlici bude následně po převedení dopravy na novou estakádu zbourán pod dohledem Národního památkového ústavu a zbývající násep od podjezdu k Mendriku za most přes Tichou Orlici bude odtěžen do výše, která bude chránit před velkou vodou a údolí Tiché Orlice se tak částečně otevře.   Podle předpokladů by nové nádraží mělo být uvedeno do provozu na podzim roku 2014.
news list