Přejít na obsah

UPOZORNĚNÍ PRO PRODEJCE ALKOHOLU

Dne 17.10.2013 nabyl účinnosti zákon č. 309/2013 Sb., který mimo jiné nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Zákon (jeho přechodná ustanovení) mj. stanoví, že podnikatelé, kteří jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, mohou v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, požádají-li v této lhůtě živnostenský  úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.   Získání koncese v částečném rozsahu pro „prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“ nepodléhá správnímu poplatku, není třeba dokládat žádnou odbornou způsobilost, ani není vázáno na schválenou provozovnu.   Kromě prodejců lihovin v obchodě (dosud živnost volná) se úprava vztahuje také na podnikatele, kteří lihoviny prodávají v restauračních zařízeních (živnost řemeslná „Hostinská činnost“), případně i v dopravních prostředcích (živnost koncesovaná „Silniční motorová doprava“ a „Vnitrozemská vodní doprava“).
news list