Přejít na obsah

PROJEKT POMŮŽE ZEFEKTIVNIT PRÁCI ÚŘADU

Město Ústí nad Orlicí obdrželo dotaci z fondů EU v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „ÚSTÍ NAD ORLICÍ – EFEKTIVNÍ ÚŘAD". Cílem tohoto projektu je zvýšit kvalitu činnosti městského úřadu v samostatné i v přenesené působnosti. Výsledkem by měla být mimo jiné vyšší spokojenost občanů – klientů z celého správního obvodu městského úřadu. Do projektu budou zapojeni i občané ze správního obvodu formou sociologického průzkumu a dotazníkové ankety. Ve výběrovém řízení byla na realizaci projektu vybrána společnost AQE advisors, a.s. z Brna. Realizace projektu bude probíhat do 31. 7. 2014. První seznámení s předmětem projektu proběhlo v pátek 11. října, kde zástupce společnosti AQE advisors, a.s. představil jednotlivé aktivity projektu.   Projekt je zaměřen na aplikaci tzv. modelu CAF tedy Společného hodnoticího rámce směřujícího ke zlepšování organizace pomocí sebehodnocení. Model CAF je nástroj řízení kvality, který byl vytvořen specielně pro podmínky organizací veřejného sektoru.  Je výsledkem spolupráce ministrů EU odpovědných za veřejnou správu a od r. 2000, kdy byla přestavena jeho první verze, je Evropským institutem veřejné správy (EIPA) dále rozvíjen. Základem Modelu CAF je sebehodnocení, které pomáhá organizaci jednak identifikovat její silné stránky, jednak získat přehled aktivit vedoucích k trvalému zlepšování výkonnosti organizace.   Hlavní cíle modelu CAF na Městském úřadě Ústí nad Orlicí jsou následující: -       Zvládnout využívání silných stránek úřadu a vyhledávání oblastí pro zlepšování. -       Motivovat pracovníky k zapojení pro procesu zlepšování úřadu. -       Usnadnit benchmarting a benchlearning mezi odbornými úřady. -       Sloužit jako propojení různých nástrojů používaných při řízení kvality. -       Efektivní řízení procesu změn.
news list